About us

4Cr13模具钢热处理工艺规范与典型应用

超级管理员 浏览量:183 发布时间:2023-03-09

4Cr13物理性能

1)临界点温度(近似值):Ac1=860、Ar1=810、Ac3=1100。

2)密度(20):7.75g/cm3。

3)质量定压热容:459.8J/(kg·K)。


4Cr13热处理工艺规范

1、热加工规范:缓慢预热至800,开始温度1160~1200,终止温度≥850,灰冷或砂冷,并及时回火。


2、退火规范:退火温度750~800,缓慢炉冷。


3、球化退火规范:退火温度850~880,保温2~3h,等温温度730~750,保温3-4h,炉冷到500后,出炉空冷。退火硬度149~207HBW。


4、淬火、回火规范:淬火温度1050~1100,油冷,回火温度200~300,出炉空冷。


4Cr13典型应用

1)用于玻壳模具材料。

2)适宜制作承受高载荷、高耐磨,以及在腐蚀介质下工作的塑料模具、透明塑料制品模具等。

3)适用于制作要求一定强度、较大截面的塑料模具。

4)耐腐性、高精度模具。